IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Concursuri

Imprimare PDF

Concurs didactic 2023

 

Facultatea de Mecanică, Dep. de IMST din Drobeta-Turnu Severin scoate la concurs un post didactic de asistent universitar pe perioadă detereminată

Calendarul concursului

 


 

Concurs didactic 2023

 

Facultatea de Mecanică, Dep. de IMST din Drobeta-Turnu Severin scoate la concurs următorul post didactic pe perioadă nedeterminată:

Conferențiar

poziția 11

Discipline • COLREG
• Porturi și căi navigabile
• Echipamente de comunicații navale
• Navigația fluvială
• Managementul echipei de cart
Desfășurare
• Sala:  BL 23
• Data: 28.06.2023
• Ora:  10:00
• Modalitate: concursul se va desfășura față în față și va 
     consta în 2 probe de concurs
Tematică post

 

 


 

Concursuri didactice 2022

 

Facultatea de Mecanică, Dep. de IMST din Drobeta-Turnu Severin scoate la concurs următorul post didactic pe perioadă nedeterminată:

Profesor

poziția 4

Discipline • Termotehnică II
• Sisteme computerizate de măsurare
• Managementul proiectelor
• Cercetare științifică
Desfășurare
• Sala: BL 13
• Data: 30.06.2022
• Ora: 10:00
• Modalitate: concursul se va desfășura față în față
Tematică post

 

 

 


 

Gradații de merit noiembrie 2021

 

Rezultatele evaluării dosarelor de gradație de merit sunt următoarele:

Nr.crt.

Număr dosar

Punctaj

Observații

1

1101/17.11.2021

206,66

Câștigător

2

1102/17.11.2021

203,33

Câștigător

3

1100/17.11.2021

192,95

-

4

1099/17.11.2021

154,37

-

5

1098/16.11.2021

117,45

-

 

Eventualele contestații se vor depune la secretariatul Facultății, în zilele de  23 și 24 Noiembrie, între orele 8-15.

 


 Evaluarea dosarelor se va face pe baza dosarului de concurs depus de fiecare candidat conform Metodolgiei și a grilei Facultății.

 • • calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit
 • • candidații vor depune atât un dosar fizic cât și unul electronic, cu următorul conținut:
  • - opis cu conținutul dosarului
  • - fișa de autoevaluare conform grilei Facultății
  • - anexă justificativă pentru realizările raportate în fișă
  • - declarație pe proprie răspundere că datele raportate sunt conforme cu realitatea
 •  • dosarele se vor depune la secretariatul Dep. IMST în perioada 15-17.11, între orele 9-14

Metodologia UCV pentru acordarea gradațiilor de merit pentru personalul didactic.