IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Admitere 2024

Imprimare PDF

1. OFERTA DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2024-2025

 

1.1. Ciclul de licenţă

Pentru sesiunea de admitere din septembrie sunt disponibile următoarele locuri:

 

Domeniul de licenţă

Programul de studii de licenţă

Număr locuri buget

Număr locuri cu taxă

Inginerie şi management

Inginerie Economică Industrială

 7

18 

Ingineria mediului

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

 8

16 

Inginerie marină şi navigaţie

Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

 13

25 

 

Admitere Licență – Înscriere online. Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

                Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
                iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Atenție!!! La selectarea Facultății, se va selecta Departamentul de IMST din Drobeta-Turnu Severin.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanică, Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Licență   https://evstud.ucv.ro

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

         1.Nota de la Matematica (bacalaureat)

         2.Nota de la proba de Limba si Literatura Romna (bacalaureat)

CALENDAR ADMITERE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 

 

Înscrierea candidaților

05.08.2023 - 10.09.2023

Afișarea candidaților inscrisi

11.09.2023

Afișarea rezultatelor parţiale

13.09.2023

- Confirmarea locurilor (plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria Universității)

- Dovada achitării taxei de înmatriculare pt candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere

13.09.2023 - 17.09.2023

Afișarea rezultatelor intermediare

Redistribuirea locurilor neconfirmate

18.09.2023

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; plata primei tranșe de școlarizare -2.000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Semnare contracte școlarizare

18.09.2023 - 21.09.2023

Redistribuirea locurilor neconfirmate

Afișarea rezultatelor finale

22.09.2023

 

 

INFORMATII UTILE

 • Pentru studenții admiși la taxă, taxa anuală de școlarizare este de 4.000 RON.
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova.

 TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 150 RON, indiferent de numărul de domenii pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate, departament

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

 • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
 • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
 • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
 • bursieri straini de etnie romana

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

 • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
 • adeverinta de deces a ambilor parinti;
 • adeverinta de la casele de copii.

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

 

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

Pentru informații, vă rugăm să trmiteți e-mail pe adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 1.2. Ciclul masterat

Pentru sesiunea de admitere din septembrie sunt disponibile următoarele locuri: 

  

Domeniul de master

Programul de studii de master

Număr locuri buget

Număr locuri cu taxă

Inginerie şi Management

Managementul Sistemelor Logistice

 5

36

Ingineria Mediului

Managementul Mediului şi Energie Durabilă

 2 28

 

 

Admitere Master – Înscriere on line. Pentru înscrierea online accesaţi https://evstud.ucv.ro

          Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
          iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanica Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

CONDITII DE ÎNSCRIERE Master https://evstud.ucv.ro

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
 • Probele de concurs sunt urmatoarele:
 1. 1.Eseu motivational. Model aici.
 2. 2.Media de admitere este media de la examenul de licență și media anilor de studii – numai pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1, conf. criteriilor de la nivelul Universității din Craiova

Criterii de departajare:

1.Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de diplomă

2.Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de diplomă

 

CALENDAR ADMITERE MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 

 

Înscrierea candidaţilor

05.08.2023 – 19.09.2023

Afișarea candidaților înscriși

20.09.2023

Desfășurarea probelor de concurs (eseu motivațional/interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS)

21.09.2023

Afişarea rezultatelor parţiale

22.09.2023

  - Confirmarea locurilor (plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria Universității)

  - Dovada achitării taxei de înmatriculare pt candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere

22.09.2023 - 25.09.2023

Afișarea rezultatelor intermediare

Redistribuirea locurilor neconfirmate

26.09.2023

Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; plata primei tranșe de școlarizare - 2.500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

Semnare contracte școlarizare

27.09.2023 - 28.09.2023

Redistribuirea locurilor neconfirmate

Afișarea rezultatelor finale

29.09.2023

 

TAXA DE ÎNSCRIERE:

 • Valoarea taxei este de 150 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Pentru studentii admisi la taxa, taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 5.000 RON.

 

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online:

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

 

Pentru înscrierea online trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

1.3. Ciclul doctorat

Studii doctorale, domeniul fundamental:  ŞTIINŢE INGINEREŞTI

- domeniul INGINERIE INDUSTRIALĂ

Conducători doctorat:

1. Prof. univ. dr. ing. Gabriel BENGA

2. Prof. univ. dr. ing. Danuț SAVU

3. Prof. univ. dr. ing. Sorin SAVU

                     

  1.4. Notă: Categorii scutite de taxa de concurs de admitere :

a) orfanii de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, bursierii străini de etnie română, studenţii cu handicap (dovedit printr-un certificat) proveniţi din familiile cu părinţi cu handicap (dovedit printr-un certificat) ;

b)  copiii personalului didactic (Legea 128/1997, art.108, al.2) ;

c)  copiii personalului nedidactic încadrat la Univ. din Craiova.

       PS: Taxele încasate nu se restituie. Candidaţii beneficiază de prevederile a, b, c, pentru o singură înscriere.

 

2. ALTE OFERTE

 2.1. Cursuri Postuniversitare

     ”Protecţia mediului şi a sănătăţii umane în industrie”

- Durata – 420 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Diploma recunoscută de Ministerul Educatiei Nationale

     ”Inginer sudor european”

- Durata – 450 ore

- Cui se adresează? - absolventi studii superioare

- Diplome acordate - Inginer sudor european international

     Şcolarizarea se face cu minimum 20 de cursanţi.

     Toate locurile la cursurile postuniversitare sunt cu taxă.

 

2.2. Program de formare profesională / calificare

”Operator, introducere, validare şi prelucrare date”

- Cui se adresează? -  

- absolventi liceu cu/ fără diplomă de bacalaureat

- absolventi studii superioare

- Diplome acordate  - Certificat de calificare 

 Departamentul dispune de o excelentă bază materială cu:

 • - laboratoare bine amenajate şi dotate cu aparatură specifică, de ultimă generaţie; 
 • - reţea de calculatoare performante cu acces la internet;
 • - bibliotecă ce pune la dispoziţie un număr mare de cursuri universitare şi cărţi de specialitate

 Departamentul vă oferă:

 1.  promovarea anilor de studiu pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS);
 2.  posibilitatea efectuării de stagii în străinătate;
 3.  cazare în căminele studenţeşti;
 4.  burse de merit, de studiu şi sociale;
 5.  posibilitatea continuării studiilor prin masterat şi doctorat;

Departamentul stimulează cercetarea studenţească, spiritul de competiţie şi spiritul de lucru în echipă prin:

 •  - cooptarea celor mai buni studenţi în colectivele de cercetare ale cadrelor didactice;
 •  - sprijinirea participării studenţilor la diferite cercuri şi manifestări ştiinţifice studenţeşt