IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Istoric

Imprimare PDF

Învăţământul superior în municipiul Drobeta Turnu Severin a demarat în anul universitar 1991-1992 sub forma de Colegiu Universitar prin ordinul ministrului Învăţământului nr. 5601/08.05.1991.

În anul 2000 s-a înfiinţat Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin prin H.G. nr.696/2000, având 2 specializări de formă lungă:

bullet

Ingineria şi Managementul Sistemelor de Producție (IMSP);

bullet

Utilaje şi Instalaţii Portuare (UIP).

De asemenea, au fost preluate 3 specializări de formă scurtă din structura colegiului universitar:

bullet

Materiale şi Defectoscopie (MD);

bullet

Navigaţie, Transport Fluvial şi Maritim (NTFM);

bullet

Electromecanică navală (EMN).

Pentru anul universitar 2004-2005 au fost autorizate de catre C.N.E.E.A. încă 2 specializări de formă lungă :

bullet

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (IPMI) ;

bullet

Utilajul şi Tehnologia Sudării (UTS).

Prin modificările din sistemul de învăţământ superior adoptate în vederea alinierii la Convenţia de la Bologna, între anii universitar 2005-2013 în structura facultăţii au fost cuprinse 6 domenii de licenţă cărora le corespund 7 specializări astfel:

 

Domeniul fundamental

Domeniul de licenţă

Specializarea

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Cursuri de zi

240 credite

 

INGINERIA MEDIULUI

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (IPMI)

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Inginerie Economică Industrială (IEI)

INGINERIE INDUSTRIALĂ

Ingineria Sudării (IS)

INGINERIA MATERIALELOR

Ştiinţa Materialelor (SM)

 

INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE

Electromecanică Navală     (EMN)

Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial (NTMF)

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Cursuri cu frecvență redusă

 

INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE

Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial (NTMF-fr)

 

Începând cu 1 octombrie 2013, în structura Departamentului de I.M.S.T. din Drobeta Turnu Severin sunt cuprinse 5 domenii de licenţă cărora le corespund 5 specializări după cum urmează:

 

Domeniul fundamental

Domeniul de licenţă

Specializarea

ŞTIINŢE INGINEREŞTI

Cursuri de zi

240 credite

 INGINERIA  MEDIULUI

Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie (IPMI)

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

Inginerie Economică Industrială (IEI)

INGINERIE INDUSTRIALĂ

Ingineria Sudării (IS)

INGINERIA MATERIALELOR

Ştiinţa Materialelor (SM)

INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE

Navigaţie şi Transport Maritim şi Fluvial (NTMF)

 

 Conform Hotărârii de Guvern nr. 966 din 1 octombrie 2011 şi a Hotărârii Senatului Universităţii din Craiova din 14 iulie 2011 privind reorganizarea structurii pe departamente, Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice s-a transformat în Departamentul de I.M.S.T. în cadrul Facultăţii de Mecanică.