IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Contracte de cercetare

Imprimare PDF

 Contracte FINALIZATE

Cu finanțare națională:

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) nr. C85/2006, beneficiar : Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator : Universitatea din Craiova, Faculaltea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; director proiect : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Dezvoltarea cunoasterii asupra elaborarii si microprocesarii prin metalurgia pulberilor a materialelor nanostructurate pentru componente MEMS ; acronim : PRONANOMAT ; durata finantarii : 2006-2008 (www.imst.ro).

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) nr. 266/2006, beneficiar :  Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator : Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara ; partener : Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; coordonator parteneriat : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Microstraturi plurifunctionalizate pentru acoperirea aliajelor de titan prin tehnologii avansate; acronim : MICROFUNCTIA; durata finantarii : 2006-2008 (www.isim.ro).

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) nr. 265/2006, beneficiar :  Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator : Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Sudura si Incercari de Materiale - ISIM Timisoara ; partener : Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; coordonator parteneriat : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Centrul virtual pentru tehnologii integrate cu aplicatii ale energiei electroultraacustice in ingineria materialelor avansate; acronim : ULTRATECH ; durata finantarii : 2006-2008 (www.isim.ro).

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) nr. 94/2006, beneficiar :  MATNANTECH ; coordonator : Institutul de Chimie Fizica „Ilie Murgulescu” ; partener : Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; coordonator parteneriat : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Influenta compozitiei si a structurii asupra caracterisiticilor termodinamice, electrice si magnetice ale materialelor oxidice micro si nanostructurate cu proprietati magnetorezistive speciale ; acronim : CMR-TEM ; durata finantarii : 2006-2008 (www.icf.ro).

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) nr. 40/2005, beneficiar :  Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) prin Centrul de Cercetare CEMS ; partener : Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; coordonator parteneriat : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Materiale nanostructurate biocompatibile pentru dispozitive medicale ; acronim : NANOBIOMED ; durata finantarii : 2005-2008 (www.pub.ro).

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) 2005, beneficiar :  Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator : IPA - Craiova ; partener : Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin ; coordonator parteneriat : prof.dr.ing. Mangra Mihail ; titlu : Cercetari privind sisteme de control si evaluare a nivelului de emisii in transporturi navale; acronim : emSHIPs ; durata finantarii : 2005-2008 (www.ipacv.ro).

 • Grant de cercetare 125/2.09.2005, coordonator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; director grant: conf. dr. ing. Gruionu Lucian; titlu: Metodă computațională pentru evaluarea capacității hemodinamice și de distribuție a oxigenului în rețelele microvasculare construite pentru ingineria țesuturilor; durata finantarii: 2005-2006, valoare: 5.000 RON.

 

 • Grant de cercetare 27661/14.03.2005, coordonator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; director grant: conf. dr. ing. Gruionu Lucian; titlu: Studii prin metoda elementelor finite privind influența formei și a materialului asupra performanțelor în utilizare a endoprotezelor de genunchi; durata finantarii: 2005-2006, valoare: 13.000 RON.

 

 • Grant de cercetare CNCSIS 29C/08.05.2007, coordonator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; director grant: conf. dr. ing. Gruionu Lucian; titlu: Perfecționarea artroplastiei de revizie a articulației șoldului în urma evaluării biomedicale utilizând modele computaționale parametrizate, adaptabile la pacient; durata finantarii: 2007-2009, valoare: 134.500 RON.

 

 • Grant de cercetare CERCETARE DE EXCELENTA (CEEX) 131/2006, beneficiar; coordonator: Universitatea Politehnica din Bucuresti - Centrul de Cercetari pentru Mecanica Aplicata; partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; director proiect: Pastrama Ștefan; responsabil științific UCV: Gruionu Lucian; titlu: Îmbunătățirea pe termen lung a calității vieții pacienților cu artroplastii, prin creșterea duratei de funcționalitate a endoprotezelor; durata finantarii: 2006-2009, valoare: 476.550 RON.
 • Grant de cercetare PNCDI-II nr. 265/2007, beneficiar: Ministerul Educatiei si Cercetarii ; coordonator: Institutul de Sudura si Incercarea Materialelor, ISIM, Timisoara; parteneriat: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, director proiect: conf. dr. ing. Savu Danut; titlu : Sisteme de microîmbinare pentru elemente de circuit şi încapsulare ale microstructurilor şi actuatorilor, acronim: MICROWELD; durata finantarii: 2007-2010; valoare: 1.898.200 RON (www.isim.ro).


Cu finanțare internațională:

 • Programul Cadru 6 (PC6), FP6-013908/2005-2007, beneficiar : Comisia Europeana; coordonator proiect: Chalex Ltd., Anglia; partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin – coordonare parteneriat: prof. dr. ing. Mangra Mihail; titlu: Imbunatatirea cunoasterii privind impactul nanoparticulelor asupra sanatatii umane si mediului; acronim: IMPART (www.impart-nanotox.org)

 • Contract cod RO 2002/000 - 586.05.02.02.160, beneficiar : Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Programul Phare 2002 Coeziune Economica si Sociala - Dezvoltarea Resurselor Umane; manager general: prof. dr. ing. Mangra Mihail; manager tehnic : prof.dr.ing. Ciolacu Filip ; titlu: Perfectionare ocupationala si dezvoltare antreprenoriala in domeniul tehnic. 

 • Programul Cadru 7 (PC7), TREN/FP7/TR/218362, beneficiar Comisia Europeana; coordonator proiect: Via Donau, Viena, Austria; partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, coordonare parteneriat: prof. dr. ing. Mangra Mihail; valoare: 71754 Euro; titlu: Platform for the implementation of NAIADES PLATINA; perioada de derulare: 2009-2012 (http://www.naiades.info/platina/page.php?id=138&path=1,3,6).

 • Contract SEE AF/A/223/1.3/X, Acronim: NELI, Titlu proiect: Cooperation-Network for Logistics and Nautical Education focusing on Inland Waterway Transport in the Danube Corridor Supported by Innovative Solutions – Programul de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei,  Coordonator proiect: CERONAV Constanta, partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, coordonare UCV: prof. Ion Ciupitu, perioada de derulare: 2009-2012 (http://www.neliproject.eu/neli/).

 

Contracte ÎN DERULARE

 

Cu finanțare națională:

 • Grant de cercetare PN II - PT - PCCA - 2011 - 3.1 - 0252, coordonator: Universitatea de Medicina și Farmacie Craiova; parteneriat: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; titlu : Hyperthermic magnetic nanoparticle ablation of liver and pancreatic tumors, acronim: NANO-ABLATION; durata finantarii: 2012-2015; valoare: 375.000 RON.

 • Grant de cercetare PN II - PT - PCCA - 2013 - 4 - 2094, nr. 244/2014, coordonator: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin; titlu: Materiale biocompozite fabricate prin tehnici specifice metalurgiei pulberilor, acronim: BONY; durata finantarii: 2014-2016; valoare: 125.000 RON.


cu finanțare internațională:

 • Contract SEE/D/0080/3.2/X, Acronim: HINT, Titlul proiectului: Harmonized Inland Navigation Transport through education and information technology, South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE), Coordonator: CERONAV Constanta, partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, coordonare UCV: S.l.dr.ing. Savu Sorin, perioada de derulare: 2012-2014 (www.hintproject.net).

 

 • Proiect de cercetare, programul European Cooperation in Science and Technology, COST - MPNS Action MP0903, titlu: NANOALLOY – Nanoalloys as Advanced Materials: From Structure to Properties and Applications; beneficiar: Comisia Europeana; coordonator: Universitatea din Genova, Italia; prof. Gingu Oana, membru al Comitetului de Management de Proiect pentru Romania si coordonator pentru UCV; perioada de derulare: 2010-2013 (http://w3.cost.eu/index.php?id=247&action_number=MP0903). 

 

 • Contract 2012-EU-18067-S, Acronim: LNG, Titlul proiectului: "LNG masterplan for Rhine-Main-Danube", Program Trans-European-Network (TEN-T), Coordonator: PRO Danube Management GmbH, Austria, partener: Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica, Departamentul de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta Turnu Severin, coordonare UCV: prof.univ.dr.ing.Gabriel Benga, perioada de derulare: 2013-2015 (http://www.lngmasterplan.eu/).