IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Teme proiect diploma/disertație

Imprimare PDF

Teme proiect diplomă/lucrare disertație 2023-2024

 

Informații. Absolvenții vor trebui să consulte temele de mai jos, apoi să ia legătura cu profesorul coordonator (listă e-mail cadre didactice), să aleagă tema, să completeze și să semneze cererea pentru temă și să o trimită coordonatorului pentru semnătură. Apoi, cererea pentru temă va trebui adusă, listată și semnată de către absolvent și cadrul didactic coordonator, la secretariat.

Observație: la poziția din cererea temei se va trece numărul din dreptul temei alese (din tabel), de la fiecare specializare în parte. 

Documente utile:

- cerere temă

- cerere temă ani anteriori

- tema proiectului de diplomă

- tema lucrării de disertație

regulament de finalizare a studiilor

 

Ciclul licență

1. Ingineria și protecția mediului în industrie

2. Inginerie economică industrială

3. Navigație și transport maritim și fluvial

 

Ciclul master

1. Ingineria și managementul calității

2. Managementul sistemelor logistice

3. Managementul mediului și energie durabilă