IMST Drobeta Turnu-Severin

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

ADMITERE LICENTA

Imprimare PDF

Admitere Licență Sesiunea Septembrie– Înscriere on line

Pentru înscrierea online accesaţi    https://evstud.ucv.ro

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

Atenție!!! La selectarea Facultății, se va selecta Departamentul de IMST din Drobeta-Turnu Severin.

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanică, Departament IMST – Dr.Tr. Severin

tel.: 0252-333431 sau trimiteți e-mail pe adresa:  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

CONDITII DE ÎNSCRIERE Licență   https://evstud.ucv.ro

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

 1. 1.Nota de la Limba si literatura romana de la bacalaureat
 2. 2.Nota de la proba de Matematica de la bacalaureat

CALENDAR ADMITERE LICENTA - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 

Inscrierea candidatilor (on-line)

02.09.2020-14.09.2020, ora 16

Afisarea rezultate parţiale

14.09.2020

Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget / Plata taxei de înmatriculare -Semnare contracte şcolarizare

15-18.09.2020

Afişarea intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate

19.09.2020

Confirmarea locurilor după redistribuire / (- Depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi la buget; - plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă)

20-23.09.2020

Afișare rezultate finale

24.09.2020

INFORMATII UTILE

 • Taxa anuala de scolarizare este 3000 RON
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 20-23.09.2020
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova.

 TAXA DE INSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licenţă se achită on-line, în contul Universității din Craiova, la ghișeul oricărei bănci sau la casieria CUDTS din strada Traian 277A. Datele contului sunt:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:

 • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
 • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
 • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
 • Bursieri straini de etnie romana
 • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);
 • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

 • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
 • adeverinta de deces a ambilor parinti;
 • adeverinta de la casele de copii.

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

Admitere 2020

ÎNSCRIERE ONLINE https://evstud.ucv.ro

Universitatea din Craiova anunță posibilitatea de înscriere online

 • EvStud - înscriere Online

Aplicația oferă informații cu privire la sesiunile de admitere deschise la Universitatea din Craiova, precum și oferta educațională.

 • EvStud - înscriere Online vine in ajutorul candidaților, permițându-le precompletarea informațiilor necesare pentru înscrierea în admitere, simplificând procesul de înscriere la nivelul universității și oferind un acces mai bun al candidaților la oferta educațională a Universității din Craiova. Cui se adresează preînscrierea online?
 • EvStud - înscriere Online se adresează potențialilor candidați cetățeni români sau posesori ai unui CNP valid de ședere în România.
 • Odată înregistrat în platforma EvStud, orice candidat sau student poate accesa modulul de preînscriere online pe întreaga perioadă de preînscriere.
 • Accesul la dosarul de înscriere se realizează prin utilizarea codului CNP al candidatului și a parolei comunicate la înregistrare (în cazul candidaților care nu sunt/au fost deja studenți ai Universității din Craiova) sau a parolei comunicate de secretariate (în cazul studenților).
 • Vă rugăm să păstrați parola comunicată prin mesajul email de confirmare a înregistrării. În cazul în care ați pierdut parola va trebui să vă adresați în persoană (cu un act de identitate valid) personalului Direcției de Informatizare.

Pentru informații, vă rugăm să trmiteți e-mail pe adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

LOCURI ADMITERE LICENȚĂ - SEPTEMBRIE 2020

 

 

Domeniul de licenţă

Specializarea

Total locuri Buget

Locuri Taxa

Criterii de admitere

Locuri Buget

Locuri diplomă din mediu rural *

Inginerie industrială

Inginerie Economica Industriala

2

-

20

Media examenului de bacalaureat

Ingineria mediului

Ingineria și Protectia Mediului în Industrie

-

-

21

Inginerie marină și navigație

Navigție și Transport Maritim și Fluvial

12

-

1

Total 

14

-

42

** aceste locuri sunt bugetate și pot concura numai candidații care au diplomă de bacalaureat obținută la un liceu din mediul rural, fiind incluse în totalul locurilor bugetate

Adresa web la care se găsește aplicația este https://evstud.ucv.ro
iar ghidul video îl puteți urmări 
aici.

 

DOCUMENTE NECESARE ADMITERII

 1. 1.copie după cartea de identitate.
 2. 2.fişa de înscriere – ciclul I - de studii universitare de licenţă.
 3. 3.diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în original şi foaia matricolă; absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.
 4. 4.certificatul de naştere, în copie legalizată; legalizarea se poate efectua şi de către Comisia de admitere a facultăţii;
 5. 5.adeverinţă medicală tip M.S., eliberată de cabinetele medicale şcolare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie;
  - candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de organele medicale judeţene (după caz, a municipiului Bucureşti) de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională, din ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare.
 6. 6.două fotografii;
 7. 7.adeverinţă din care să rezulte calitatea de student în anul universitar curent, eliberată de decanatul facultăţii, precum şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru studenţii care doresc să urmeze un nou program de studiu;
 8. 8.declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de şcolarizare subvenţionată de la buget;
 9. 9.acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certifi­catele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi; adeverinţe de la Casa de copii, în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă pentru copiii salariaţilor Universităţii din Craiova sau din alte instituţii de învăţământ, conform legii;
 10. 10.pentru candidaţii de etnie rromă, adeverinţă din care să rezulte că persoana în cauză este de etnie rromă, eliberată de o organizaţie legal constituită;
 11. 11.chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere la concursul de admitere.

Observatie:

          In cazul in care dosarul cu acte originale s-a depus deja pentru admiterea la o alta facultate, la actele prevazute mai sus se adauga o adeverinta de inscriere de la facultatea respectiva.