Planuri de învătământ

Imprimare

Ciclul licență 2021-2022

 

INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI În INDUSTRIE

INGINERIE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

NAVIGAŢIE ŞI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL

 

 Ciclul master 2021-2022

 

INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL CALITĂȚII

MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE

MANAGEMENTUL MEDIULUI Și energiE Durabilă