IMST Drobeta Turnu-Severin

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Prezentarea generală a Departamentului IMST Drobeta

Email Imprimare PDF

 

 

            Departamentul de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, Drobeta Turnu-Severin (IMST) își asumă importanta misiune de a pregăti specialiști în domeniul ingineresc, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase și de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane.

               IMST își propune să promoveze forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți a cunoașterii în plină competiție, supusă procesului de integrare in Comunitatea Europeană și Internațională.  Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.

           Departamentul IMST oferă condiții de pregătire profesional - științifică la nivelul cerințelor europene prin cadrele didactice de înaltă ținută profesională și științifică, planurile de învățământ și programe de studiu aliniate la exigențele învățământului superior european și laboratoare echipate cu aparatură de înaltă performanță.